הגולם מפראג - הגרסא הפטאלית  שמן על בד וחימר 250/150 ס"מ, 1981